Fullmäktigevalet

Rösta på din kandidat till fullmäktige

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund och försäkringstagare är en av våra ägare. Som ägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje år väljs till fullmäktige.


Fullmäktige representerar försäkringstagarna vid bolagsstämman och väljer bland annat 
styrelse. Val till fullmäktige sker genom att försäkringstagarna röstar på en kandidat.


Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

 

Rösta här

Du kan välja kandidat utifrån tre distrikt. Distrikten är Bohuslän, Göteborg och kranskommuner. Röstningen pågår 1-15 december 2020. Du kan bara rösta på en kandidat.

Rösta med BankID eller fyll i formuläret